HOME, Fien Troch – België, 2016

Home vertelt het verhaal van een groep tieners en de volwassenen die hen omringen. Beiden hebben het moeilijk om met elkaar te communiceren en elkaars leefwereld te begrijpen. In deze omgeving van twee worstelende generaties arriveert de zeventienjarige Kevin. Hij kan goed opschieten met zijn neef Sammy en leert via diens vriendengroep ook John kennen. John zit in een ondraaglijke thuissituatie en Kevin voelt de drang om zijn nieuwe vriend te helpen. Op een avond slaat het noodlot toe en zet elke relatie onder druk.

In alledaagse, kleine situaties, legt Home grote,persoonlijke drama’s bloot. Dit is een film die zijn eigenzinnigheid uit zijn herkenbaarheid haalt: een ongedwongen, maar onvermijdbare tragedie waarmee Fien Troch zichzelf overtreft.
(De Morgen, 9/1/2017)

Fien Troch: “Het uitgangspunt voor Home was een warm hart voor jongeren, voor het tiener zijn. Het vertelt hoe broos en ingewikkeld het is om puber te zijn en daarin de vaak moeilijke communicatie met volwassenen. Het is dan ook een film geworden die op het niveau van de jongeren zit en geen belerende vinger naar hen uitsteekt. Tegelijk raakt de film hele actuele thema’s aan en biedt hierdoor heel veel stof tot discussie en nadenken in het kader van de lessen.”

TIP VOOR DE LEERKRACHT
Bij deze film is het waardevol dat de leerkracht de film zelf eerst bekijkt en een goede inleiding voorziet voor de klasgroep. Belangrijk is ook om voldoende tijd te voorzien voor de nabespreking.

QUESTION AND ANSWER MET FIEN TROCH

Boek een nagesprek na je schoolvertoning in de filmzaal of in de klas. Fien engageert zich voor nagesprekken omdat ze zelf heel graag in dialoog wil gaan met het jonge publiek. Stimuleer je leerlingen om vragen te stellen. De film zal beslist veel losmaken.

Prijs: 150 euro + BTW + vervoersonkosten (vanuit Brussel)
Info en reservatie via manon@lesseninhetdonker.be of via 050/34.91.93.

Infos

Doelgroep(en):  SO 3e graad 
Genre(s) : Speelfilm, Nederlands gesproken 
Thema (s) : Gezin en familie, Invloed van (sociale) media, internet, Volwassen worden, Onderwijs, Ziekte en verlies, Vriendschap en liefde, Identiteit, Mishandeling, Burgerzin,Weerbaarheid
Langduur : 103 min
Screenings => 22.11 / 20.12 / 30.01 / 01.03 / 27.03 / 18.04 / 18.05 / 07.06
Boekingen : laurent@galeries.be